Samen groeien

LMC-scholen willen leerlingen klaarstomen voor de toekomst. Kenmerkend is de kleinschaligheid van de scholen, de persoonlijke aanpak en de veelzijdigheid van het onderwijs.


Die typische LMC-stijl werkt. Lees in dit hoofdstuk over de strategie 2018-2022: de weg waarlangs (de 7 'pijlers') we onze leerlingen in staat kunnen blijven stellen om het beste uit zichzelf te halen. Om samen te groeien: op weg naar toekomstbestendig onderwijs.

Klik op de icoon voor uitleg van Pijler 1: De pedagogisch-didactische basis meer dan op orde (kwaliteit)

Klik op de icoon voor uitleg van Pijler 2: De waardevolle relatie van de scholen met het PO

Klik op de icoon voor uitleg van Pijler 3: Het portfolio bestaat uit 24 unieke, kleinschalige scholen

Klik op de icoon voor uitleg van Pijler 4: De optimale doorstroom naar MBO/HBO/WO

Klik op de icoon voor uitleg van Pijler 5: De toegevoegde waarde van het merk LMC-VO voor de scholen

Klik op de icoon voor uitleg van Pijler 6: De herkenbare positie van de school voor ondernemers en de buurt

Klik op de icoon voor uitleg van Pijler 7: De strategische inrichting van scholengroepen